O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela zákona o obalech

Novela zákona o obalech vyšla pod číslem 149/2017 Sb. a nabývá účinnosti 1. července 2017. Hlavním cílem novely je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, zavedení nových recyklačních cílů pro období 2016 až 2020 a možnost pro ČIŽP získat od celního úřadu informace o dovozech obalů.

Celý článek

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

S účinností od 1. dubna 2017 vyšla pod číslem 89/2017 Sb. novela zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, a o fluorovodíkových skleníkových plynech. Důvodem novely je adaptace zákona na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.  

Celý článek

Novela nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Dne 16. prosince vyšla ve Sbírce pod číslem 391/2016 Sb. novela nařízení vlády 481/2015 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Hlavním důvodem novely je rozšíření výčtu nebezpečných látek, jejichž používání v elektrických a elektronických zařízeních je zakázáno nebo omezeno a dále vyřešení výtky Evropské komise ohledně udělování výjimek. Novela nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2016.

Celý článek

Sdělení MŽP k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v roce 2017

Pro plnění ohlašovací povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů od 1. ledna 2017 vydalo MŽP sdělení ze dne 12. prosince 2016. Ohlašovací povinnost se bude plnit v listinné podobě do doby spuštění pilotního provozu elektronického ohlašovacího systému.

Celý článek

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v roce 2017

Od 1.ledna 2017 nabývá účinnosti povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů v elektronické formě prostřednictvím ISPOP. V případě, že elektronický systém nebude k danému datu v provozu, bude se přeprava nebezpečných odpadů ohlašovat nadále v listinné podobě.

Celý článek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Certifikační organizace Státní instituce